Skip to main content

IMPORTANT: până la data de lansare a acestui concurs, 15 aprilie 2021, regulamentul poate suferi modificări

Concursul Microsoft Office 365 pentru Educație își propune atât folosirea eficientă a suitei Office de către cadrele didactice, cât și crearea și distribuirea de materiale educative pentru profesori și elevi deopotrivă.

Participanții vor trebui să creeze un videoclip educațional folosind programul PowerPoint sau tutoriale de folosire a programelor Microsoft Office 365.

Eligibilitate

Sunt eligibile pentru a participa toate cadrele didactice din învățământul preuniversitar din România, angajații CCD, ai cluburilor sportive școlare, ai inspectoratelor școlare, ai palatelor și cluburilor copiilor și centrelor de resurse și asistență educațională, care nu sunt rude sau afini de până la gradul IV inclusiv cu membrii echipei de jurizare sau de organizare.

Calendarul concursului

Perioada de înscriere a proiectelor: 15 aprilie – 25 iunie 2021

Jurizare parțială: 15 aprilie – 25 iunie 2021; în această perioadă vor fi analizate condițiile de validitate ale materialului.

Jurizarea proiectelor finaliste: 26 – 27 iunie 2021, conform criteriilor prezentate în secțiunea „Criterii de evaluare a aplicațiilor”.

Premierea în format online în perioada 28 – 30 iunie 2021

Secțiuni

Vor exista 4 secțiuni de înscriere și jurizare ale proiectelor:

 1. materiale video adresate elevilor din ciclul primar
 2. materiale video adresate elevilor din ciclul gimnazial
 3. materiale video adresate elevilor din ciclul liceal
 4. tutoriale pentru cadre didactice și elevi de utilizare a instrumentelor Microsoft Office

Înscrierea în concurs

Participanții se vor putea înscrie în concurs completând formularul disponibil pe site-ul concursoffice.eduapps.ro, în perioada 15 aprilie – 10 iunie.

Pentru fiecare proiect participant la concurs, se va completa formularul de înscriere disponibil pe site la data lansării concursului, cu toate câmpurile obligatorii, inclusiv datele de identificare ale participantului.

Un participant poate înscrie unul sau mai multe proiecte în concurs.

Cerințe specifice de realizare a proiectelor participante la concurs

Toate proiectele trebuie să fie originale, reprezentând creația autorului. În cazul în care se vor folosi elemente text sau multimedia preluate, se vor prelua numai acele elemente care permit folosirea lor conform licenței de distribuire și se va specifica pentru fiecare sursa folosită, inclusiv link unde este cazul.

Toate proiectele vor fi realizate în limba română, cu excepția celor realizate pentru disciplinele Limba maternă sau Limba modernă, pentru care se va transmite adițional un scurt rezumat în limba română.

Pentru secțiunile 1-3, proiectele video trebuie realizate folosind Microsoft PowerPoint și trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice:

 • Format video Full HD (1920 x 1080 pixeli), extensia fișierului .mp4
 • Materialele video vor conține sunet, elemente ilustrative (de exemplu imagini, grafice, diagrame, modele 3D) și text

Pentru fiecare material video educațional înscris vor trebui precizate, în formularul de înscriere:

 • titlul
 • limba conținutului
 • o descriere scurtă
 • încadrarea într-o arie curriculară sau extracurriculară
 • disciplina
 • competențe generale și specifice
 • bibliografia și resursele externe folosite în elaborarea materialului educațional
 • linkuri atât către fișierul video cât și către fișierul PowerPoint sursă

Pentru secțiunea 4, tutorialele video de utilizare a suitei Microsoft Office 365 trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Prezintă tutoriale de utilizare a aplicațiilor din versiunea curentă de Microsoft Office 365, nu din versiuni mai vechi
 • Format video Full HD (1920 x 1080 pixeli)
 • Conțin o coloană sonoră cu explicații verbale

Pentru fiecare tutorial video înscris vor trebui precizate, în formularul de înscriere:

 • titlul
 • o descriere scurtă
 • aplicația sau aplicațiile din suita Microsoft Office 365 care fac subiectul tutorialului
 • nivelul pentru care este adresat tutorialul
 • bibliografia și resursele externe folosite în elaborarea tutorialului
 • link către fișierul video

Organizarea și desfășurarea selecției

În perioada 15 aprilie -25 iunie, proiectele vor fi jurizate parțial, în ordinea înscrierii. Lucrările vor trebui să fie corecte din punct de vedere științific, materialul trebuie să fie original și să fie realizat conform cerințelor specifice de la fiecare secțiune.

În perioada 26-27 iunie 2021, vor fi jurizate proiectele finaliste. Acestea vor fi publicate pe site-ul concursului.

Pentru fiecare secțiune, proiectele se vor evalua conform următoarelor criterii:

Criterii de evaluare a aplicațiilor

Criteriile detaliate de evaluare a proiectelor vor fi publicate ca anexe la prezentul regulament, la data începerii concursului.

Pentru proiectele participante la secțiunile 1-3, materiale didactice video, se vor aplica următoarele criterii generale de jurizare:

 • Originalitatea materialului
 • Folosirea tehnică a programelor Microsoft Office 365
 • Adaptarea materialului educațional pentru grupul țintă
 • Relevanța informațiilor prezentate și structurarea logică a acestora

Pentru proiectele participante la secțiunea 4, tutoriale Microsoft Office, se vor aplica următoarele criterii generale de jurizare:

 • Originalitatea materialului
 • Relevanța informațiilor prezentate și structurarea logică a acestora

În vederea notării, fiecare criteriu va fi notat cu o nota de la 0 la 10 (fără fracțiuni de puncte), iar punctajul final va fi alcătuit din suma acestor note.

Modalitate de premiere

Pentru fiecare secțiune de proiecte din cele patru se vor acorda următoarele premii:

 • Premiul 1: un laptop Microsoft Surface Go 2
 • Premiul 2: o tabletă grafică Wacom One Medium
 • Premiul 3: o licență Microsoft Office 365, valabilă un an

Premierea se face online, câștigătorii vor fi anunțați prin email și telefonic.

Drepturi de autor

În vederea distribuirii și punerii la dispoziție către public în mod gratuit a materialelor didactice, participanții sunt de acord ca toate materialele înscrise în concurs vor fi disponibile sub licența Creative Commons, printr-o licență care să respecte licențele materialelor folosite.

Colectarea și prelucrarea datelor personale

Datele personale ale participanților vor fi colectate și procesate în vederea comunicării cu participanții și evidența acestora. Organizatorul va păstra datele personale ale participanților pentru o perioadă de doi ani.

Organizatorul, pe perioada stocării datelor personale ale participanților, va putea trimite oferte promoționale către aceștia. Mai mult, organizatorul își asumă responsabilitatea protecției datelor personale ale participanților.